پورتال آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد به مجموعه آموزشی گفته می شود که توسط بخش غیردولتی با کسب مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای راه اندازی شده است و بر اساس برنامه های درسی و استانداردهای مهارت آموزشی مصوب سازمان و تأمین عوامل آموزشی واجد شرایط طبق ضوابط نسبت به برگزاری دوره های فنی و حرفه ای اقدام می نماید.

به راحتی مهارت مورد علاقه خود را آموزش ببینید

در چهار گام مدرک معتبر در رشته مورد علاقه خود بگیرید و آماده کار شوید

1
انتخاب حرفه
مهارت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و آموزشگاه های ارائه دهنده آن را بیابید
2
ثبت نام در دوره آموزشی
به سادگی در دوره مورد نظر خود ثبت نام کنید
3
فراگیری مهارت
مهارت مورد نظر را طبق استاندارد و توسط مربیان برجسته آموزش ببینید
4
دریافت مدرک معتبر
پس از قبولی در آزمون، مدرک معتبر بین المللی مهارت را دریافت نمایید

دوستان شما در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد آموزش دیده اند

هر سال تعداد افراد زیادی با آموزش دیدن در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و دریافت مدرک معتبر، آماده کار شده و شاغل می شوند

0 +
حرفه های موجود
0 +
کارآموزان آموزش دیده

نمونه هایی از آموزش مهارتدر آموزشگاه

بعدی
قبلی